Dostopnost

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS 30/18, ZDSMA) je bila izdelana

ZAČETNA OCENA O DOSTOPNOSTI SPLETNE STRANI ZASAVSKIH LEKARN TRBOVLJE

Obiskovalcem spletnega mesta zasavske-lekarne.si želimo dobro uporabniško izkušnjo na spletni strani Zasavskih lekarn Trbovlje.
V zavodu se zavezujemo omogočati dostopnost za svojo spletno stran v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.
Z začetno oceno o dostopnosti spletne strani zasavske-lekarne.si smo v zavodu opredelili v kolikšnem obsegu izpolnjevanje zahtev iz 5. člena ZDSMA predstavlja za Zasavske lekarne Trbovlje nesorazmerno breme glede na notranjo organiziranost, vrsto dejavnosti in finančne vire, torej stroške glede na koristi za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto zasavske-lekarne.si omogoča:

Besedilne alternative

Vizualni elementi, ki nimajo zgolj dekorativnega namena, so opremljeni z ustreznimi besedilnimi alternativami. Tudi dekorativni vizualni elementi so v čim večji meri opremljeni z besedilnimi alternativami.

Prilagodljivost

Spletna stran uporablja oblikovanje, ki se prilagaja velikosti uporabnikovega zaslona brez izgube vsebine.

Razločljivost

Zagotovljen je ustrezen kontrast vseh besedil.
Spletna stran se lahko poveča, pri čemer ne pride do izgub pri vsebini ali funkcionalnostih.

Napadi in druge fizične reakcije

Spletno mesto ne vsebuje utripajočih vsebin, Edina gibljiva vsebina je drsna predstavitev na vstopni strani. Spletna stran je varna za uporabo za vse skupine uporabnikov, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili različne reakcije ali napade.

Navigacija

Vse podstrani imajo ustrezne opisne URL naslove, tako da lahko tudi po teh naslovih uporabnik vedno ve, na kateri podstrani se nahaja.

Za preprosto navigiranje po strani sta na voljo glavni meni na vrhu spletne strani, kjer so dostopne najpomembnejše podstrani, in sekundarna navigacija na dnu spletne strani, kjer so dostopne povezave na glavne sklope ter pogoji uporabe ter druge obvezne informacije o uporabi spletnega mesta.

Predvidljivost

Navigacija je konsistentna in se ne spreminja na različnih podstraneh.

Kompatibilnost

Uporabniki lahko do spletne strani dostopajo z vsemi modernimi brskalniki.

Ocena o dostopnosti spletne strani

Glede na organizacijo dela v Zasavskih lekarnah Trbovlje in izvajanje lekarniške dejavnosti, kot del zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju, ter majhno številčnost obiska spletne strani napram osebnim obiskom uporabnikov lekarniških storitev v naših enotah trenutno ocenjujemo, da spletne strani še ni v celoti prilagojena za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z motnjami razumevanja, saj bi bile za zavod finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnika ni, ker lahko do informacij dostopa na druge načine.

Nedostopna vsebina na spletnem mestu

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

 1. Za ranljive skupine niso prilagojena nekatera promocijska sporočila v drsni predstavitvi na vstopni strani. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za zavod. Zavod nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnika ni. Vse informacije iz teh sporočil so uporabniku dostopne pri opisih posameznih izdelkov.
 2. Na spletni strani so objavljene nekatere infografike z obvestili / navodili zunanjih organizacij in zaradi nesorazmernega bremena žal ne morejo izpolnjevati vseh zahtev o dostopnosti. Te vsebine so opremljene s povezavo do originalnih infografik v .pdf formatu in povezavo do organizacij, ki so te infografike pripravile in so pristojne za njihovo difuzijo in razlago.
 3. Vse fotografije na spletnem mestu še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila. Fotografije so dekorativne oziroma zgolj vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih alternativnih besedil.
Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Zasavskih lekarn Trbovlje, lahko uporabniki lekarniških storitev dobijo:

 1. osebno v lekarniških enotah:
  • Lekarna Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
  • Lekarna Center, Trg revolucije 28a, 1420 Trbovlje
  • Lekarna Zagorje, Ulica talcev 4c, 1410 Zagorje
  • Lekarniška podružnica Izlake, Izlake 15a, 1411 Izlake
  • Lekarna Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
  • Lekarniška podružnica Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 18, 1431 Dol pri Hrastniku
 2. na elektronskem naslovu: uprava@zasavske-lekarne.si
 3. telefonsko: 03 56 32 650

Zasavje, 28.11.2022

Sabina Drobnič, direktorica