Farmacevtski strokovni delavci s svetovanjem skrbijo tudi za pravilno uporabo zdravil

21. februarja, 2020 | LZS, Obvestila

V lekarniški zbornici poudarjajo pomen učinkovitega, varnega in kakovostnega zdravljenja z zdravili

»Slovensko lekarništvo je zelo dobro organizirano in po varnosti zdravil v samem svetovnem vrhu. Lekarne zagotavljajo kakovostno preskrbo z zdravili in farmacevtskimi storitvami vsej Sloveniji. Farmacevtski strokovni delavci pa z dodatnimi storitvami in s svetovanjem skrbijo za kakovostno zdravljenje z zdravili in varno in pravilno uporabo zdravil. Vsi skupaj si prizadevamo za dobro delo, napredek in vpeljavo potrebnih novosti tudi v prihodnje,« je na novinarski konferenci povedal Miran Golub, predsednik Lekarniške zbornice Slovenije.

»Kakovostno svetovanje lekarniških farmacevtov je ključnega pomena za varno in učinkovito zdravljenje z različnimi zdravili. Vloga lekarniškega farmacevta je izjemno pomembna, saj v posvetu lahko pomaga izbrati najprimernejše zdravilo in svetuje tudi o telesni dejavnosti in drugih ukrepih, ki pomagajo lajšati zdravstvene težave ter kako se izogniti neželenim učinkom zdravil. S svetovanjem lekarniški farmacevti delavci zboljšujemo pacientovo sodelovanje pri zdravljenju z zdravili in tako pripomoremo k večji kakovosti življenja naših bolnikov,« je poudarila mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica sekcije javnih lekarniških zavodov.

Strokovnjaka izpostavljata tudi skrb za zagotavljanje preskrbe z vsemi zdravili po celotni Sloveniji, registriranimi na slovenskem trgu. »Preskrba mora biti enaka za vse. Pacient mora imeti v lekarni možnost prejeti tisto zdravilo, ki mu ga je predpisal zdravnik na recept, in ne katerokoli zdravilo, izbrano na javnem razpisu. Prejeti mora torej tisto zdravilo, ki mu je predpisano in katerega potrebuje. Enako velja za področje samozdravljenja« sta povzela.

Temeljno poslanstvo lekarniške stroke je zagotavljanje učinkovitega, varnega in kakovostnega zdravljenja z zdravili. Slovensko lekarništvo je zelo dobro organizirano in po varnosti zdravil v samem svetovnem vrhu. Varnost bolnika je prvo in glavno vodilo lekarniškega farmacevta. Lekarniška zbornica Slovenije in vse slovenske lekarne zato sledijo evropski zakonodaji in so pred dobrim letom uvedle postopke preverjanja avtentičnosti zdravil z vzpostavljeno dodatno informacijsko podporo. Lekarniški farmacevt pred izdajo zdravila pacientu na ovojnini preveri pripomoček za zaščito pred posegom v zdravilo in z optičnim bralnikom deaktivira edinstveno oznako, hkrati pa se v sistemu označi, da je bilo zdravilo izdano. Konkretno to za delo lekarniškega farmacevta pomeni, da zdaj preveri in odjavi vsako škatlico zdravila na recept. Zbornica ob svetovnem dnevu bolnikov, ki ga obeležujemo jutri, 11. februarja, poudarja tudi pomen svojih svetovalnih lekarniških storitev pregleda uporabe zdravil, farmakoterapijskega pregleda in prednosti osebne kartice zdravil.

»Ključno za vse tri storitve je, da so pacientom in drugim zdravstvenim delavcem v veliko pomoč pri vodenju zdravljenja z zdravili in drugimi pripomočki za ohranitev zdravja. Pregled uporabe zdravil in farmakoterapijski pregled sta namenjena poglobljenemu svetovanju o zdravljenju z zdravili ter drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, kakor tudi svetovanju o zdravem načinu življenja. Le-to lahko bistveno pripomore k izboljšanim izidom zdravljenja in večji kakovosti življenja. Temeljno poslanstvo lekarniške stroke, to je zagotavljanje učinkovitega, varnega in kakovostnega zdravljenja z zdravili, bomo namreč v prihodnosti lahko omogočili samo z novimi pristopi,« je strnil predsednik.