Obvestilo za obiskovalce lekarn

10. avgusta, 2022 | Obvestila, Za obiskovalce

Zasavske lekarne in Lekarniška zbornica Slovenije obveščajo:

  • v lekarno le zdravi posamezniki z razkuženimi rokami,
  • upoštevanje minimalne razdalje z najbližjo osebo je nujno

Zaradi povečane pojavnosti okužb dihal in trenutnega epidemiološkega stanja v Evropi in svetu, vljudno naprošamo, da v primeru znakov okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje) in drugih bolezni ostanete doma. Po zdravila v lekarno napotite zdravega svojca oziroma drugo zdravo osebo. Oseba, ki bo zdravila prevzela za obolelega, naj bo seznanjena z vso terapijo, ki jo bolnik prejema. Tako bodo farmacevtski strokovni delavci lažje svetovali glede ustrezne uporabe zdravil.

Obiskovalce lekarn naprošamo, da pred vstopom v lekarno razmislijo o svojem zdravstvenem stanju. V lekarnah se namreč v zaprtem prostoru srečujejo zdravi posamezniki, kronični bolniki in akutno bolni, zato je zavedanje o varnosti pred vstopom v lekarno še kako pomembno.

Vse obiskovalce lekarn vljudno prosimo, da si ob vstopu v lekarno razkužijo roke, v lekarni pa držijo razdaljo vsaj 2 metra do najbližje osebe. S takšnimi ukrepi bomo vsi skupaj pripomogli k preprečevanju širjenja okužb dihal in drugih bolezni.

Farmacevtski strokovni delavci v lekarnah zagotavljamo neprekinjeno preskrbo z zdravili, kar je v dani situaciji ključno in zelo pomembno. »Prosimo za razumevanje in potrpežljivost, ko se lahko ob čiščenju, prezračevanju in razkuževanju prostorov lekarna zaradi varnosti in zaščite obiskovalcev in zaposlenih začasno zapre.