Predstavitev

Zasavje leži ob reki Savi med Litijo in Zidanim mostom. Tu se nahaja osrednji slovenski rudarsko-industrijski bazen, ki združuje mesta in občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Za razvoj Zasavja je bilo odločilnega pomena rudarstvo, katerega začetki segajo v leto 1755. Slabe stanovanjske, higienske in socialne razmere so pestile hitro naraščajoče prebivalstvo. Obolevnost in traumatizem sta bila zelo visoka. Nujno je bilo potrebno najti rešitve na področju sociale in zdravstvenega varstva, zato je bil leta 1889 sprejet poseben zakon o t.i. “Bratovskih skladnicah”. To so bile napol delavske in napol rudniške ustanove, ki so v Zasavju odigrale veliko vlogo na socialno-zdravstvenem področju. Prav tako so pripomogle k razvoju lekarništva, saj so s svojimi sredstvi po prvi svetovni vojni v vseh treh občinah zgradile lekarne.

V Hrastniku je bila leta 1930 z njihovo pomočjo ustanovljena lekarna, ki jo je vodil mag. Josip Varto. V Zagorju so lekarno ustanovili leta 1923. Vodil jo je mag. Ivan Pokorny. V Trbovljah pa je bila lekarna ustanovljena leta 1939, vendar je v svojih prostorih pričela z obratovanjem šele leta 1947 pod vodstvom mag. Toneta Malovašiča. Pred tem so prebivalce Zasavja oskrbovali z zdravili zdravniki sami iz priročnih zalog in privatna lekarna v Trbovljah, ki jo je leta 1912 odprl mag. Peharc. Po drugi svetovni vojni so bile zasebne lekarne ukinjene in ustanovile so se finančno samostojne državne lekarne.

Leta 1978 so se vse zdravstvene ustanove Zasavja, med njimi tudi lekarne, preoblikovale v temeljne organizacije združenega dela, ki so oblikovale enovito delovno organizacijo – Zasavski zdravstveni center. Na referendumu leta 1991 se je TOZD Zasavske lekarne izločil iz enovite delovne organizacije in se organiziral kot samostojni zavod Zasavske lekarne Trbovlje v sestavi lekarna Trbovlje, lekarna Hrastnik in lekarna Zagorje. Spomladi leta 1993 smo zavodu priključili lekarno Center, jeseni pa Lekarniško podružnico Dol pri Hrastniku. Leta 2000 smo odprli Lekarniško podružnico Medijske Toplice na Izlakah. Leta 2015 smo na novi lokaciji odprli Lekarniško podružnico Izlake.