Zaščita prijaviteljev

Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje s sprejemom Pravilnika o zaščiti prijaviteljev zagotavlja enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo kršitev veljavnih predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju, njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo kršitev, kar je v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljevanju: ZZPri). Prav tako Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje zagotavlja informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije (petnajsti odstavek 9. člena ZZPri).

h Pravilnik o zaščiti prijaviteljev
h Obrazec za notranjo prijavo kršitve predpisa po ZZPri